گرگِ نزدیک

گرگ نزدیک

کتاب: گرگِ نزدیک

مولف: علی عبدالرضایی (موتا)

گردآوری: هیئت تحریریۀ حزب ایرآنارشیست

 

 دانلود گرگ نزدیک

سرمتن کتاب گرگ نزدیک:


بی‌خوی سراسری ستیز با انگلیس، انقلاب مشروطه هرگز اتفاق نمی‌افتاد. اگر آحاد مردم ایران از آمریکا انزجار نداشتند، براندازی بهمن ۵۷ غیرممکن بود. ایرانیان در طول تاریخ نشان داده‌اند که اگر پای بیگانه به ایران باز شود و استعمار در کشورشان خانه کند، در جنگ با آن، همه یک‌نفرند!
قریب به چهار دهه ا‌ست که ایران تحت سیطره و استعمار روسیه، به حیاط‌خلوت فاشیست‌ایلینیست‌های روسی بدل شده، اما هنوز ایرانیانی هستند که از این استعمار پنهان بی‌خبرند. در حال حاضر موج بلند براندازی، سراسر ایران را فرا گرفته اما تا وقتی که با موج «انزجار از استعمار روسیه» ترکیب نشود، محال است براندازی!
کتاب «گرگِ نزدیک» به استعمار روسیه در ایران می‌پردازد و شیوه‌های روسی پروپاگاندا در کشورمان را مورد تحلیل ساختاری قرار می‌دهد.
 
نسخه صوتی این کتاب را می‌توانید از سایت نشر آوی بوف دانلود کنید یا از لینک‌ زیر در یوتوب بشنوید!


اشتراک بگذارید!