از ماشین‌های خود پیاده شده و تظاهرات ریلی را در یک منطقه استراتژیک کلید بزنید

 
هر گاه این تصاویر کردستان را در پایتخت دیدیم معنایش این است که به براندازی نزدیک شده‌ایم.
تهران خوب است اما عالی نیست، اگر جمعیت میلیونی می‌خواهید باید از ماشین‌های خود پیاده شده و تظاهرات ریلی موتا را که بارها درباره آن سخنرانی کرده در یک منطقه استراتژیک کلید بزنید.
 
#تظاهرات_ریلی
#موتا_را_بشنويد 
#مردم_مسلح_شوید

اشتراک بگذارید!