با دست خالی به کازینوی جاعش نرو!

پارتی یعنی خایه!با دست خالی به کازینوی جاعش نرو!تنها سرمایه تو شجاعت توست و کثیف‌ترین دشمن‌ت همین جک‌و‌جنده‌هایی که بطور شبانه‌روزی در حال سانسور تواند!ما این سانسورچی‌ها رو نمی‌بخشیم کوچکترین …

با دست خالی به کازینوی جاعش نرو! بیشتر

با مبارزه علیه جاعش عشق‌و‌حال کن!

ما در محاصره‌ی اطلاعاتی‌هاییم!من تنها به اکت به عملیات علیه جاعش اعتماد دارم وگرنه به احدی اعتماد ندارم.با مبارزه علیه جاعش عشق‌و‌حال کن! از هر ضربه‌ای که به حزب‌الله و …

با مبارزه علیه جاعش عشق‌و‌حال کن! بیشتر

تا درکی از بحث امروز نداشته باشی در ادامه مبارزه ناگزیر از اشتباهی!

هی ایرانی! هر طور می‌خواهی باش فقط کموسلکون و مسلکیون نباش!چرا هر ورژنی از فائزه دروغناک و جاعشی‌ست؟ چرا نرگوزهای محمدی هیچ ربطی به زن ایرانی ندارند و از جنس …

تا درکی از بحث امروز نداشته باشی در ادامه مبارزه ناگزیر از اشتباهی! بیشتر