قیام فرودستان امکانی ایرانارشیستی

ماکس اشتیرنر در جایی گفته بود: “هدف از انقلاب تاسیس سامان‌هایی نوین است و خیزش ما را به جایی می‌رساند که دیگر اجازه ندهیم کسی ما را ساماندهی کند. بلکه …

قیام فرودستان امکانی ایرانارشیستی بیشتر

مرز بین شوونیسم، جینگوییسم و ناسیونالیسم چیست؟

     (قسمتی از سخنرانی آقای عبدالرضایی که به صورت متن درآمده و در کتاب اخیر ایشان منتشر شده) فرانسوی‌ها همینکه کلمه‌ای وارد زبان‌شان بشود بلافاصله برای آن یک معادل …

مرز بین شوونیسم، جینگوییسم و ناسیونالیسم چیست؟ بیشتر

اکوسوسیالیسم یا بربریت: یازده تز

مقدمه مترجم: اکوسوسیالیسم بیش از هرچیز مفهومی است گسترده برای گردآوردن تمامی جریان‌های ضدسیستمی که رهایی از فاجعه‌های زیست‌محیطی را در مسیری متفاوت از نظام مسلط سرمایه‌داری پی می‌گیرند. از …

اکوسوسیالیسم یا بربریت: یازده تز بیشتر

قدرت زبان و زبان قدرت_علی عبدالرضایی

سخنرانی علی عبدالرضایی در گروه صدهزارنفری حزب ایرانارشیست که توسط یکی از اعضای فعال حزب به متن تبدیل شده‌ست. برخورد یا درک دوتایی زبان قدرت و قدرت زبان بسیار مهم …

قدرت زبان و زبان قدرت_علی عبدالرضایی بیشتر

میشل فوکو ؛مراقبت وتنبیه: تولّدِ زندان

در پایانِ سده‌ی هجدهم، شکنجه به منزله‌ی بقایایِ بربریتِ عصری دیگر تقبیح شد: نشانه‌ی وحشی‌گری‌‌ای که به منزله‌ی امری «گوتیک»‌‌ [منظور خشن و تلطیف نشده است] تقبیح می‌شود. درست است …

میشل فوکو ؛مراقبت وتنبیه: تولّدِ زندان بیشتر

پارتیزان‌ها چه کسانی هستند-علی عبدالرضایی

زمانی که ما از «پارتیزان» صحبت می‌کنیم، تصورات عجیبی در مورد آن‌ها ایجاد می‌شود و معمولن همه به افراد چهارشانه، دوره‌دیده و خشن فکر می‌کنند. وقتی کشوری بیگانه به کشور …

پارتیزان‌ها چه کسانی هستند-علی عبدالرضایی بیشتر