صرفا فرهنگی _ جودیت باتلر

پیشنهاد می‌کنم دو نوع دعوی متفاوت را مورد ملاحظه قرار دهیم که اخیراً در جریان‌اند و بازگوکننده‌ی نقطه‌ی اوج تمایلی‌اند که مدت‌هاست وجود دارد.[۱] یکی اعتراض صریح مارکسیستی به تقلیل‌دادنِ پژوهش …

صرفا فرهنگی _ جودیت باتلر بیشتر

نظریه‌ی ارزش اضافی کارل مارکس / ارنست مندل / ترجمه کاوه رهباردار مجاور

مارکس نظریه‌ی ارزش اضافی را مهم‌ترین دست‌آورد خود در جهت پیشرفت تحلیل اقتصادی به حساب می‌آورد (مارکس، نامه به انگلس، 24 اوت 1867). از طریق این نظريه بود که دامنه‌ی …

نظریه‌ی ارزش اضافی کارل مارکس / ارنست مندل / ترجمه کاوه رهباردار مجاور بیشتر

جامعه فرامصرفی_ژیل لیپووِتسکی

«جامعۀ فرامصرفی» تجاری سازیِ زندگی همه‌جا در حال گسترش است: از سلامتی و باروری بگیرید تا دغدغه‌های زیست‌محیطی تمایل مصرف‌کننده باید کمابیش به طریقۀ موفقیت‌آمیز مواجهه و یا فرار از …

جامعه فرامصرفی_ژیل لیپووِتسکی بیشتر

فوکو و رازهای زنانگی_ساندرا لی بارتکی

میشل فوکو1 در نقدی قابل تأمل از جامعه مدرن استدلال می‌کند که ظهور نهادهای قانون‌گذاری و تلقی‌های جدید از آزادی سیاسی توأم بود با پیدایش ‌جنبشی پنهانی‌تر در ضدیت با آن، …

فوکو و رازهای زنانگی_ساندرا لی بارتکی بیشتر

نئولیبرالیسم چه فرقی با لیبرالیسم می‌کند؟_ویلیام دیویس«William Davies»

میان لیبرالیسم سیاسی، لیبرالیسم اقتصادی، و نئولیبرالیسم تمایزات اساسی وجود دارد. لیبرالیسم سیاسی، لیبرالیسم اقتصادی، و نئولیبرالیسم تفاوت‌هایی اساسی با هم دارند. هر کدام از این فلسفه‌ها خاستگاه تاریخی و …

نئولیبرالیسم چه فرقی با لیبرالیسم می‌کند؟_ویلیام دیویس«William Davies» بیشتر

هنر و مبارزه برای تمدن نو_آنتونیو گرامشی

مناسباتی که ماهیت هنری دارد، به ویژه در فلسفه‌ی پراکسیس، نشان دهنده‌ی سطحی‌گری پُر مدعای طوطی­‌صفتانی است که می‌پندارند در چهارچوب چند عبارت قالبی مختصر، کلیدهایی برای گشودن تمامی درها …

هنر و مبارزه برای تمدن نو_آنتونیو گرامشی بیشتر