فراخوانی به فاسدکردن جوان‌ها_گفت‌وگو با آلن بدیو

آلن بدیوی فیلسوف در ۷۹ سالگی از جوانی و جوان‌ها می‌نویسد: جوان‌هایی که لیبرالیسم بدون جهت‌یاب و قطب‌نما رهاشان کرده است، جوان‌هایی که داعش اغواشان کرده و البته جوانی خودش …

فراخوانی به فاسدکردن جوان‌ها_گفت‌وگو با آلن بدیو بیشتر

چرا عادت سرطان یک فرهنگ است_ کارن منفرد

فرهنگ چیست؟ عادت فرهنگی آیا مخرب است؟ برای بررسی تاثیر عوامل مخرب عادت در فرهنگ ابتدا باید ببینیم معنای فرهنگ چیست. فرهنگ تعاریف گوناگونی دارد که با مراجعه به منابع …

چرا عادت سرطان یک فرهنگ است_ کارن منفرد بیشتر