پایان اسلام در ایران

پایان اسلام در ایران

کتاب: پایان اسلام در ایران

مولف: علی عبدالرضایی

گردآوری: هیئت تحریریۀ حزب ایرآنارشیست

 

 دانلود پایانِ اسلام در ایران

 

بخشی از سرمتن کتاب پایان اسلام در ایران:


پیش‌تر در دی‌ماه سال ۱۳۹۶، سال ۱۴۰۰ را «سالِ پایان اسلام در ایران» نامیده بودم. حالا که تنها دو هفته مانده به آغاز یک‌هزار و چهارصدمین سالگرد مأموریت سردار رومی به اردن و پایان کار آهنگر رومی در مکه و ظهور دوباره‌اش در هیئت سلمان فارسی در مدینه، کتاب #پایان_اسلام_در_ایران را به نشر می‌سپارم تا به آرزوی سوفیان جان‌بخش این چهارده‌قرن، جامه‌ی عمل پوشانده باشم.
کتاب «پایانِ اسلام در ایران» بخش کوچکی از سلسله‌سخنرانی‌هایی‌ست که من تحت عنوان «علیهِ ایدئولوژی رومی» در دو «حزب براندازان» و «حزب ایرانارشیست» انجام داده‌ام. بخش‌های بعدی را نیز طی شش‌کتاب دیگر در آینده منتشر خواهیم کرد.
 
 

اشتراک بگذارید!