لکاته‌ها و رجاله‌ها خفه‌خون بگیرند-علی عبدالرضایی

  (بخشی از سخنرانی آقای علی عبدالرضایی در گروه تلگرامی حزب ایرانارشیست) مدیر یعنی ایرآنارشیست؛ مدیر یعنی کسی‌که به‌خاطر می‌آورد! چهل‌سال را به‌خاطر بیاورید، کدام زندانیِ سیاسی بوده که بودُ …

لکاته‌ها و رجاله‌ها خفه‌خون بگیرند-علی عبدالرضایی بیشتر