«گرامشی دلدادۀ انقلاب همیشگی بود»

در سال‌های جنگ جهانی اول، آنتونیو گرامشی جوان سوسیالیست پرشوری بود که می‌خواست راه و رسم سرمایه‌داری را در ایتالیا براندازد. با بالاگرفتن درگیری‌ها چند تن از دوستان همفکرش به …

«گرامشی دلدادۀ انقلاب همیشگی بود» بیشتر

هنر و مبارزه برای تمدن نو_آنتونیو گرامشی

مناسباتی که ماهیت هنری دارد، به ویژه در فلسفه‌ی پراکسیس، نشان دهنده‌ی سطحی‌گری پُر مدعای طوطی­‌صفتانی است که می‌پندارند در چهارچوب چند عبارت قالبی مختصر، کلیدهایی برای گشودن تمامی درها …

هنر و مبارزه برای تمدن نو_آنتونیو گرامشی بیشتر