ایرانارشیسم، اکوسوسیالیسم و بوم شناسی / سبز و سرخ

“سبز” تقریبن این سال‌ها همه‌ی ما با خبرهای گوناگونی در مورد محیط زیست روبرو شده‌ایم. طی این مدت شاهد واکنش‌هایی بوده‌ایم که در نتیجه باعث شده است ادبیات سیاسی مختلفی …

ایرانارشیسم، اکوسوسیالیسم و بوم شناسی / سبز و سرخ بیشتر

تخریب سیستماتیک جنگل‌های شمال ایران در سایه حکومت نئولیبرالیسم مذهبی!

از بین کشورهایی که دست به تخریب جنگل‌های خودشان می‌زنند، ایران در رتبه ششم قرار دارد. در این مطلب ابتدا آماری مختصری در مورد مساحت جنگل‌های شمال ایران می‌دهیم. سپس …

تخریب سیستماتیک جنگل‌های شمال ایران در سایه حکومت نئولیبرالیسم مذهبی! بیشتر