نیهیلیسم در ادبیات نومدرنیستی _ علی عبدالرضایی

این مقاله مربوط به سخنرانی علی عبدالرضایی در گروه تلگرامی کالج شعر است که توسط یکی از اعضای فعال گروه پیاده شده است. چرا پوچِ انسانی مدام در مواجهه و …

نیهیلیسم در ادبیات نومدرنیستی _ علی عبدالرضایی بیشتر

کتاب ایرانارشیست‌ها از فردا آمده‌اند

” کتاب ایرانارشیست‌ها از فردا آمده‌اند” اثر: علی عبدالرضایی انتشارات: کالج شعر این کتاب در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲ منتشر شده است. دانلود کتاب ایرانارشیست ها از فردا آمده اند سرمتن کتاب: …

کتاب ایرانارشیست‌ها از فردا آمده‌اند بیشتر