این روشنفکران شعاری دیروز و مذهبی امروز-علی عبدالرضایی

متنی از کتاب «آنارشیست‌ها واقعی‌ترند»  آدم واقع‌بینی‌ست، یعنی این طور نشان می‌دهد. اخبار را دنبال می‌کند در روزنامه‌ها، کاغذ را که از دست‌ش بگیری یک‌کاره جعبه‌ی جادویی روشن می‌شود و …

این روشنفکران شعاری دیروز و مذهبی امروز-علی عبدالرضایی بیشتر

ایران‌مانی _ علی عبدالرضایی

این متن مربوط به سخنرانی علی عبدالرضایی در گروه تلگرامی جزب ایرانارشیسم است که توسط یکی از اعضای فعال حزب پیاده شده است. عده‌ای وقتی با کلمه‌ی «ایرانارشیسم» مواجه می‌شوند، …

ایران‌مانی _ علی عبدالرضایی بیشتر