آپان‌گان

آپان‌گان

جشن آبان‌گان که هر ساله در روز دهم آبان برگزار می‌شود، بعد از سیطرۀ هزار و چهارصدسال ایران‌ستیزی، پارسال بدل به جَنگ آپان‌گان شد. پیش‌تر نیز «زَو» پادشاه ایران بر دشمنِ دیرینه پیروزی یافته و او را از سرزمین نیکان رانده بود و نیز در چنین روزی پس از هفت‌سال خشکسالی در ایران باران آمده‌ بود. پارسال هم بعد از چهار دهه سیطرۀ کامل ایران‌ستیزان، نسل شجاعی از جوانانِ ایران در خیابان آپانیدند و پایان اسلام را در ایران با خون‌شان رقم زدند، جوانانی که در دی سال ۱۳۹۶ با شعار «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» قیام لاییک فرودستان را به‌دست داده بودند، حالا به خیابان آمده بودند تا روزانی بزرگ را به تاریخ ایران تقدیم کنند، و کردند!
کتاب «آپان‌گان» را تقدیم می‌کنم به تمام ایرآنارشیست‌هایی که جان‌شان را در قیام آپان‌گان به ایران تقدیم کردند

آپان‌گان بیشتر

دم‌به‌ساعت نگویید کاش موتا کار غیرسیاسی نمی‌کرد و وقت بیشتری را به براندازی اختصاص می‌داد.

دم‌به‌ساعت نگویید کاش موتا کار غیرسیاسی نمی‌کرد و وقت بیشتری را به براندازی اختصاص می‌داد. من برای براندازی مدام وقت دارم مشکل جای دیگری‌ست، ما از شش‌جهت در محاصره بلاهت …

دم‌به‌ساعت نگویید کاش موتا کار غیرسیاسی نمی‌کرد و وقت بیشتری را به براندازی اختصاص می‌داد. بیشتر