حواس‌تان بر سکوت کثیفی که علیه #جمشید_شارمهد جاری‌ست، باشد!

خطاب به پارتی‌ها و دیگر براندازان! حواس‌تان بر سکوت کثیفی که علیه #جمشید_شارمهد جاری‌ست، باشد!من ماسماتوس را نمی‌شناسم اما شک ندارم بالماسکه‌ی بازداشت وی، تمهیدی بود جهت به زانو درآوردن …

حواس‌تان بر سکوت کثیفی که علیه #جمشید_شارمهد جاری‌ست، باشد! بیشتر