زنان چه کسانی هستند؟ نگاهی به آرای ژولیا کریستوا

انسان شناسی و فرهنگ: از زمان شروع نوشتار، با تعاریفی از اینکه زنان کیستند مواجه بوده‌ایم. «زنان مرد نیستند.» «زن کمبود است.» «مادر/زن» «زنان ابژه‌های جنسی‌اند.» «زنان خالص‌اند.» و…. این …

زنان چه کسانی هستند؟ نگاهی به آرای ژولیا کریستوا بیشتر

انقلاب جنسی در ایران/علی عبدالرضایی

“این مطلب مربوط به سخنرانی علی عبدالرضایی در گروه حزب ایرانارشیسم است که توسط یکی از اعضای فعال گروه پیاده شده است” با ترجمه‌ی خیل عظیمی از آثار تئوریک پست‌مدرنیستی …

انقلاب جنسی در ایران/علی عبدالرضایی بیشتر