انزجار از روسیه و حزب خیانت‌کار توده -علی عبدالرضایی

“این مطلب مربوط به سخنرانی علی عبدالرضایی در گروه حزب ایرانارشیسم است که توسط یکی از اعضای فعال گروه پیاده شده است” ما درباره‌ی روسیه، سیاست‌های روسیه علیه ایران و …

انزجار از روسیه و حزب خیانت‌کار توده -علی عبدالرضایی بیشتر