درک تاریخ تراژیک و تاریخ کمیک در ایرانارشیسم_علی عبدالرضایی

بحث «درک تاریخ تراژیک و تاریخ کمیک در ایرانارشیسم» از بحث‌های «علی عبدالرضایی» در گروه تلگرامی «ایرانارشیسم» است که فایل صوتی آن توسط یکی از اعضای فعال گروه پیاده شده است. …

درک تاریخ تراژیک و تاریخ کمیک در ایرانارشیسم_علی عبدالرضایی بیشتر