«کودتای اقتصادی» با هدف «براندازی سیاسی»: نظام آماده‌ی «نعمت جنگ» می‎شود؟!

– حسین راغفر استاد دانشگاه و اقتصاددان می‎گوید اصرار بر راه‌اندازی بازار ثانویه ارز در راستای کودتای سیاسی است.

– مهدی رئیس‌زاده مشاور بانکی اتاق بازرگانی: اگر این اتفاقات در کشورهای دیگر افتاده بود قطعا اقتصادشان به مرز فروپاشی می‌رسید باید خدا را هم شاکر باشیم که اقتصاد ما تاب آورد‌.

– محمد‌قلی یوسفی اقتصاددان: امکان ترمیم شرایط میسر نیست، دولت وضعیت را رها کرده تا مردم موقعیت جنگی آماده شوند.

– جنگ هرگز برای هیچ ملتی «نعمت» نبوده است. این بار اما برای نظام جمهوری اسلامی نیز برخلاف تصور زمامدارانش حتما «نعمت» نخواهد بود.

«کودتای اقتصادی» با هدف «براندازی سیاسی»: نظام آماده‌ی «نعمت جنگ» می‎شود؟! بیشتر