رفراندم، طرحی علیه قیام دی‌ماه-علی عبدالرضایی

(یادداشتی از علی عبدالرضایی در مورد طرح رفراندوم و حیله‌های حکومتی در قیام دی ماه و شرح سه قرائت از آن که پیش‌تر در کتاب «ایرانارشیست‌ها از فردا آمده‌اند» تدوین …

رفراندم، طرحی علیه قیام دی‌ماه-علی عبدالرضایی بیشتر