کتاب سپاه روسپیه

سپاهِ روسپیه

اگر پیش از براندازی سال ۵۷، بخش بزرگی از کموسلمان‌های ایرانی به اسم «انترناسیونالیسم»، در خدمت خوی کشورگشایی روسیِ «استالین» بودند و در ارتشِ شاه نفوذ کرده و اسرار نظامی را به وطن ایدئولوژیک خود «شوروی» مخابره می‌کردند، بعد از ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و حمله‌ی دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا، کم‌کم کل نظام جمهوری اسلامی به خدمت روسیه درآمد. کتاب «سپاهِ روسپیه» به وابستگی سپاه پاسداران و سیاست‌های روسی می‌پردازد و از شیوه‌های روسی پروپاگاندا که در سپاه پاسداران علیه مردم ایران اعمال می‌شود پرده برمی‌دارد. این کتاب شامل برخی از سخنرانی‌هایم درباره‌ی «وابستگی سپاه پاسداران به سیاست‌های فاشیست‌ایلینیستی پوتین» است و نقش جاسوس‌ها و مزدوران روسپیِ سپاه را برملا می‌کند.

سپاهِ روسپیه بیشتر