این‌ها و آن‌ها همه رجاله‌اند_علی عبدالرضایی

به خاطر اینکه انقلاب 57 را فروخته‌اند نیست، به خاطر این نیست که به ایران و ایرانی خیانت کرده‌اند، برای این نیست که شیوه‌های کثیف حکومت کردن را به تازه …

این‌ها و آن‌ها همه رجاله‌اند_علی عبدالرضایی بیشتر