شوونیسم، جینگوییسم، ناسیونالیسم و انتخابات_علی عبدالرضایی

“نیکولا شوون” هنوز اسم مستعار بسیاری از فرانسوی‌هاست. بسیاری از فرانسوی‌ها سربازانی هستند که در خانقاهِ قلبِ خود هنوز دنبال بناپارت می‌گردند اما کسی به آن‌ها نمی‌گوید شوونیست! چون فلسفه‌ی …

شوونیسم، جینگوییسم، ناسیونالیسم و انتخابات_علی عبدالرضایی بیشتر