فرهنگنامه-ایرانارشیستی

فرهنگنامه ایرانارشیستی

۳سال است که با “قدرتِ زبان” علیه “زبانِ قدرت” می‌جنگیم؛ استفاده از نوک تیز واژه باعث شد که جانشین خدا مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای بدل شود به “خایه‌منی کُس‌کِش”!

فرهنگنامه ایرانارشیستی بیشتر