فوکو و رازهای زنانگی_ساندرا لی بارتکی

میشل فوکو1 در نقدی قابل تأمل از جامعه مدرن استدلال می‌کند که ظهور نهادهای قانون‌گذاری و تلقی‌های جدید از آزادی سیاسی توأم بود با پیدایش ‌جنبشی پنهانی‌تر در ضدیت با آن، …

فوکو و رازهای زنانگی_ساندرا لی بارتکی بیشتر