جنبش اجتماعی زنان فمينيست آرژانتين_دیانا بروگی

جنبش فراگير حق سقط جنين در آرژانتين محرک يک خيزش فمينيسم طبقاتی گرديده و بر بستر مبارزه برای رهائی کل طبقه کارگر رشد می‌کند.زمانی که در تاريخ 18 ماه اوت …

جنبش اجتماعی زنان فمينيست آرژانتين_دیانا بروگی بیشتر

زنان چه کسانی هستند؟ نگاهی به آرای ژولیا کریستوا

انسان شناسی و فرهنگ: از زمان شروع نوشتار، با تعاریفی از اینکه زنان کیستند مواجه بوده‌ایم. «زنان مرد نیستند.» «زن کمبود است.» «مادر/زن» «زنان ابژه‌های جنسی‌اند.» «زنان خالص‌اند.» و…. این …

زنان چه کسانی هستند؟ نگاهی به آرای ژولیا کریستوا بیشتر

علیه مرامنامه‌های حزبی

“در مورد آرشیو مهم‌ترین بحث‌های حزب ایرانارشیسم و مرامنامه حزب” به طور کلی ما موافق نوشتن مرام‌نامه نیستیم و بیشتر علاقه ما حرکت به سمتی‌ست که در مورد مفاهیم مورد …

علیه مرامنامه‌های حزبی بیشتر

فوکو و رازهای زنانگی_ساندرا لی بارتکی

میشل فوکو1 در نقدی قابل تأمل از جامعه مدرن استدلال می‌کند که ظهور نهادهای قانون‌گذاری و تلقی‌های جدید از آزادی سیاسی توأم بود با پیدایش ‌جنبشی پنهانی‌تر در ضدیت با آن، …

فوکو و رازهای زنانگی_ساندرا لی بارتکی بیشتر