نظریه کوئیر و قرنطینه ی هویت_علی عبدالرضایی

این مطلب مربوط به یکی از سخنرانی‌های علی عبدالرضایی در یوتیوب است که توسط یکی از اعضای فعال به متن تبدیل شده است. کوئیر به عنوان یک صفت یعنی غیرعادی، …

نظریه کوئیر و قرنطینه ی هویت_علی عبدالرضایی بیشتر