شوراهای شهر: استقبال یا عدم استقبال؟

محمد مختاری وزیر کشور به‌ صراحت اعلام کرد که از انتخابات شورای شهر استقبال نشده است، و در توجیه و تعلیل آن گفت: «این ناشی از عدم آگاهی مردم به‌ …

شوراهای شهر: استقبال یا عدم استقبال؟ بیشتر

خاش‌واليسى جماعت كول‌كافيس-علی عبدالرضایی

“این مطلب مربوط به سخنرانی علی عبدالرضایی در گروه حزب ایرانارشیسم است که توسط یکی از اعضای فعال گروه پیاده شده است” اگر همه را از دم بخرند که اسناد …

خاش‌واليسى جماعت كول‌كافيس-علی عبدالرضایی بیشتر