مشکلات روشنفکری ایرانی _ علی عبدالرضایی

این بحث مربوط به سلسله سخنرانی‌های علی عبدالرضایی در پالتاک است که توسط یکی از اعضای فعال گروه کالج شعر پیاده شده است پيش از آن‌كه درباره معضلات روشنفكرى ايرانى …

مشکلات روشنفکری ایرانی _ علی عبدالرضایی بیشتر