جامعه فرامصرفی_ژیل لیپووِتسکی

«جامعۀ فرامصرفی» تجاری سازیِ زندگی همه‌جا در حال گسترش است: از سلامتی و باروری بگیرید تا دغدغه‌های زیست‌محیطی تمایل مصرف‌کننده باید کمابیش به طریقۀ موفقیت‌آمیز مواجهه و یا فرار از …

جامعه فرامصرفی_ژیل لیپووِتسکی بیشتر