جاعش در موضعی نیست که بتواند از بریتانیا چنین باج بزرگی بگیره

جاعش در موضعی نیست که بتواند از بریتانیا چنین باج بزرگی بگیره آیا جاعش باز باج داده و پول تانک‌های چیفتن ایرانیان رو به کل بخشیده!؟چرا ژورنالیسم فارسی اینقدر گاوه …

جاعش در موضعی نیست که بتواند از بریتانیا چنین باج بزرگی بگیره بیشتر

آماده‌ی عملیات چهارشنبه‌سوری شو!

چهارشنبه‌سوری دیگر ربطی به زمان ندارد ازیرا که تبدیل به مکان شدهدر این فایل صوتی باروت دست‌و‌پا کن تا مغزت مسلح شود.بدون مغز مطلقن عملیات نکن!بدون حیله مطلقن با ملاپاسدار …

آماده‌ی عملیات چهارشنبه‌سوری شو! بیشتر

در جنگ پروپاگانداییستی به روسیه تا خرتناق رفته، روس‌ها جنگ رسانه‌ای را هم باختند.

در جنگ پروپاگانداییستی به روسیه تا خرتناق رفته، روس‌ها جنگ رسانه‌ای را هم باختند. و از آنجایی که ما از رسانه‌های کثیف گلوبالیستی انزجار داریم و از هر گونه پروپاگاندایی، …

در جنگ پروپاگانداییستی به روسیه تا خرتناق رفته، روس‌ها جنگ رسانه‌ای را هم باختند. بیشتر

هشت مارس این‌روزهای کافکایی، بخش اول

هشت مارس مهم است چون اصلی‌ترین نمایه جنبش فمنیستی در دنیاست اگر هر روزمان هشت مارس باشد شاید بتوانیم روزی در ایران یک هشت مارس واقعی را جشن بگیریم. #موتاهشتم …

هشت مارس این‌روزهای کافکایی، بخش اول بیشتر