گزارشی از تجربه روژآوا با نگاهی به دستاوردها و مشکلات آن / جانت بیئل

مقدمه: جانت بیئل، نویسنده‌ی این گزارشِ تحلیلی از کوبانی، همکار و همسرِ مورای بوکچین، نظریه‌پردازِ آنارشیست امریکایی است. بیئل در یادداشت حاضر کوشیده است به اتکای مشاهدات عینی‌اش از تجربه‌ی …

گزارشی از تجربه روژآوا با نگاهی به دستاوردها و مشکلات آن / جانت بیئل بیشتر

آنارشیسم و بوم‌شناسی _ موری بوکچین

یک جامعه‌ی آنارشیست، اکنون نه تنها به یک آرمانِ دور، بلکه به یک پیش‌شرط برای تمرینِ اصولِ زیست‌­بومی تبدیل شده است. پیامِ کلیدی زیست‌­بوم را اینچنین می‌توان صورت‌بندی کرد: اگر …

آنارشیسم و بوم‌شناسی _ موری بوکچین بیشتر