سندِ اجباری شدن شعار جنگ‌افروزانه‌ی «محو اسراییل» در ارتش ملاشاهی

– جمهوری اسلامی این شعار جنگ‌افروزانه علیه یک کشور عضو سازمان ملل را «حماسی» می‌نامد:‌ فرمانده فرمانده، 25 سال آینده، با ایرانی پاینده، اسراییلی نمانده!

سندِ اجباری شدن شعار جنگ‌افروزانه‌ی «محو اسراییل» در ارتش ملاشاهی بیشتر