يک نهِ بزرگ-علی عبدالرضایی

(بخشی از کتاب شرلوژی، نوشته‌ی علی عبدالرضایی که اخیرن در نشر کالج منتشر  شده است) هر ادبيات بزرگى محصول گفتمانى‌ست كه بين ادبيات‌هاى اقليت شكل مى‌گيرد. هر فرهنگ بزرگى برآيندى …

يک نهِ بزرگ-علی عبدالرضایی بیشتر