همبستگی‌نو
گفتگوی منصور اسانلو با موتا یوتیوب

آزادسازی سواحل خزر یا گوشت پشت توپ قرار دادن مردم!؟

موتا سکوت را شکست و درباره دلایل عقب‌نشینی و فرار نیروهای نظامی جاعش تحت عنوان آزادسازی سواحل خزر روشنگری کرد و ضمن نقد سیاست دوگانه رسانه‌ها در مواجهه با مسلح‌ شدن مردم در اکراین و ایران، تاکید کرد که تنها انزجار مردم از هر گونه ارتجاعی (چه مذهبی چه سلطانی) می‌تواند ایرانیان را به ساحل نجات برساند.

آزادسازی سواحل خزر یا گوشت پشت توپ قرار دادن مردم!؟ بیشتر