پارتیزان‌ها چه کسانی هستند-علی عبدالرضایی

زمانی که ما از «پارتیزان» صحبت می‌کنیم، تصورات عجیبی در مورد آن‌ها ایجاد می‌شود و معمولن همه به افراد چهارشانه، دوره‌دیده و خشن فکر می‌کنند. وقتی کشوری بیگانه به کشور …

پارتیزان‌ها چه کسانی هستند-علی عبدالرضایی بیشتر