پایان اسلام در ایران

پایان اسلام در ایران

پیش‌تر در دی‌ماه سال ۱۳۹۶، سال ۱۴۰۰ را «سالِ پایان اسلام در ایران» نامیده بودم. حالا که تنها دو هفته مانده به آغاز یک‌هزار و چهارصدمین سالگرد مأموریت سردار رومی به اردن و پایان کار آهنگر رومی در مکه و ظهور دوباره‌اش در هیئت سلمان فارسی در مدینه، کتاب #پایان_اسلام_در_ایران را به نشر می‌سپارم تا به آرزوی سوفیان جان‌بخش این چهارده‌قرن، جامه‌ی عمل پوشانده باشم.

پایان اسلام در ایران بیشتر