پولشویی در سینمای جمهوری اسلامی: برای سینما آب ندارد برای «سوپراستار»ها نان دارد!

-شورای عالی تهیه‌کنندگان سینما قصد دارد با اخلالگران اقتصادی سینما و آنهایی که دستمزدهای هنگفت به بازیگران می‌دهند، برخورد کند.

-دستمزد بازیگران سینما هیچوقت علنی اعلام نمی‌شود.

-پروژه‌های پرخرجی در سینما تولید می‌شوند که در اکران و نمایش، حتی دستمزد عواملش بر نمی‌گردد!

پولشویی در سینمای جمهوری اسلامی: برای سینما آب ندارد برای «سوپراستار»ها نان دارد! بیشتر