جامعه‌ی فرامصرفی_ژیل لیپووِتسکی

تجاری سازیِ زندگی همه‌جا در حال گسترش است: از سلامتی و باروری بگیرید تا دغدغه‌های زیست‌محیطی تمایل مصرف‌کننده باید کمابیش به طریقه‌ی موفقیت‌آمیز مواجهه و یا فرار از ملال زندگی …

جامعه‌ی فرامصرفی_ژیل لیپووِتسکی بیشتر