این روشنفکران شعاری دیروز و مذهبی امروز-علی عبدالرضایی

متنی از کتاب «آنارشیست‌ها واقعی‌ترند»  آدم واقع‌بینی‌ست، یعنی این طور نشان می‌دهد. اخبار را دنبال می‌کند در روزنامه‌ها، کاغذ را که از دست‌ش بگیری یک‌کاره جعبه‌ی جادویی روشن می‌شود و …

این روشنفکران شعاری دیروز و مذهبی امروز-علی عبدالرضایی بیشتر

کتاب ایرانارشیست‌ها از فردا آمده‌اند

” کتاب ایرانارشیست‌ها از فردا آمده‌اند” اثر: علی عبدالرضایی انتشارات: کالج شعر این کتاب در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲ منتشر شده است. دانلود کتاب ایرانارشیست ها از فردا آمده اند سرمتن کتاب: …

کتاب ایرانارشیست‌ها از فردا آمده‌اند بیشتر