قیام فرودستان امکانی ایرانارشیستی

ماکس اشتیرنر در جایی گفته بود: “هدف از انقلاب تاسیس سامان‌هایی نوین است و خیزش ما را به جایی می‌رساند که دیگر اجازه ندهیم کسی ما را ساماندهی کند. بلکه …

قیام فرودستان امکانی ایرانارشیستی بیشتر

چرا تولید گفتمان سیاسی مهم است؟-علی عبدالرضایی

(مبحث تولید گفتمان سیاسی از سری بحث‌های مهم آقای عبدالرضایی در گروه حزب ایرانارشیست است که متن کامل آن از کتاب «ایرانارشیست‌ها از فردا آمده‌اند» گرفته شده) هر گفتمانی، یک …

چرا تولید گفتمان سیاسی مهم است؟-علی عبدالرضایی بیشتر